Home > Visie

Visie

Probleemoplossend denken, creatief handelen en projectmatig werken staan primair in ons leerproces, hierdoor trachten wij het enthousiasme voor informatica, wetenschap, techniek en wiskunde aan te scherpen. Onze school staat garant voor talrijke opleidingen, van wetenschapper tot ingenieur.

Naast onze voltijdse opleidingen bieden wij sinds 2018 talrijke duale richtingen aan. Door de nauwe samenwerking met bedrijven slagen wij er als school in om kwaliteit en punctualiteit na te streven alsook de leerlingen te laten proeven van een real-life werkervaring, dit met de nieuwste technologieën.


We zijn een gemeenschap

weTech is een gemeenschap waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en kunnen worden. Waarin leerlingen leren levengevende relaties uitbouwen. Waarin leerlingen een zin voor verantwoordelijkheid leren voelen voor de samenleving.


We zijn een technische school

weTech is een technische school waar leerlingen vakbekwaamheid verwerven door het aanleren van vaardigheden en kennis. Praktisch-technische vaardigheden in het beroepsonderwijs. Theoretisch – technische kennis in het technisch onderwijs.


We zijn een organisatie

weTech is een organisatie waaraan leerkrachten, middenkader en directie een stevig fundament leggen. Leerkrachten die de morele steun en de materiële omkadering krijgen om hun taak optimaal en creatief te kunnen verwezenlijken. Het middenkader dat de samenwerking van alle medewerkers stimuleert en via externe contacten een duurzame samenwerkingsvorm realiseert. De directie creëert een ondersteunende structuur die de school inhoudelijk en organisatorisch stuurt.


We zijn een zorgschool

Op de weg naar het diploma secundair onderwijs heeft niet elke leerling dezelfde “rugzak” mee. Iedereen heeft recht op degelijk onderwijs, maar niet iedereen kent een gelijke start… en toch moeten ze allen naar dezelfde eindmeet. weTech heeft heel wat ervaring met de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Van bij de inschrijving peilen wij naar de zorg die de leerling nodig heeft:

  • Vanuit de gegevens die de ouders en de leerling zelf ons vertrekken
  • Vanuit de gegevens uit baso-zorgfiche of het gemotiveerd verslag van de basisschool
  • Vanuit de extra info bij leer-, gezondheids- of gedragsproblemen

Op die manier kan elke leerling vanaf 1 september rekenen op de best mogelijke zorg, die opgevolgd wordt in het individueel handelingsplan.

Elke leerling heeft recht op brede basiszorg. Wij bieden ook nog extra zorg aan voor leerlingen met specifieke leerstoornissen.

Onze leerlingen kunnen elke middag gebruik maken van computers in de middagstudie, waar ook in stilte kan gestudeerd worden. Leerlingen die liever wat meer ontspanning hebben tijdens de middag kunnen deelnemen aan een ruim aanbod van zowel actieve als rustige middagactiviteiten. In sommige praktijkklassen kan tussen de middag ook verder geoefend worden op technische vaardigheden.

We trachten ook de taalvaardigheid van de leerlingen op te krikken, met bijzondere aandacht voor de anderstalige nieuwkomer en de autochtone taalarme. Op deze manier bevorderen we hun kansen. Immers, taal is bij uitstek het middel om zich in onze complexe en competitieve maatschappij te ontplooien. Taal bevordert integratie en maakt het mogelijk levenslang te kunnen leren. Leerlingen hebben de mogelijkheid om op woensdagnamiddag extra lessen Nederlands te volgen.

Op weTech is ook het emotionele welzijn van de leerlingen van groot belang. Zo kunnen de leerlingen niet alleen altijd terecht bij hun leerkrachten en opvoeders, maar er staan ook vertrouwensleerkrachten voor hen klaar. Deze werken nauw samen met de leerlingbegeleiders en het CLB.